शंख: शंख हे समुद्राचे प्रतीक आहे आणि समृद्धी आणि संपत्तीचे प्रतीक मानले जाते. शंख घरात ठेवल्याने धन-धान्य वाढते आणि नकारात्मक शक्ती दूर होतात

 दीप: दीप प्रकाशाचे प्रतीक आहे आणि घरात सकारात्मक ऊर्जा आणण्यासाठी ते लावले जाते. रोज सकाळी आणि संध्याकाळी दीप लावल्याने घरात सुख आणि समृद्धी नांदते.

तुलसी: तुलसीला हिंदू धर्मात पवित्र मानले जाते आणि घरात सकारात्मक ऊर्जा आणण्यासाठी पूजले जाते. तुलसीचे रोप घरात ठेवल्याने नकारात्मक ऊर्जा दूर होते आणि मनाला शांती मिळते.

नारळ: नारळ हे शुभतेचे प्रतीक आहे आणि नवीन कार्याला सुरुवात करताना त्याचा वापर केला जातो. घरात नारळ ठेवल्याने नकारात्मक ऊर्जा दूर होते आणि सकारात्मक ऊर्जा वाढते.

हत्तीची मूर्ती: हत्ती हे शक्ती आणि समृद्धीचे प्रतीक आहे. घरात हत्तीची मूर्ती ठेवल्याने धन-धान्य वाढते आणि नकारात्मक शक्ती दूर होतात.